FANDOM


รายชื่อเรือเรียงตามประเภท

  • No Data = ยังไม่ได้จัดทำข้อมูล
  • Empty = ยังไม่มีในเกม

เรือประจัญบานEdit

ชั้น
คอง
โก
013 Upgrade 2 Kongou Kai Ni Nodata Nodata 034 Upgrade 2 Kirishima Kai Ni
ลำดับที่ 1 คองโก ลำดับที่ 2 ฮิเอย์ ลำดับที่ 3 ฮารุนะ ลำดับที่ 4 คิริชิมะ
ชั้น
นางา
โตะ
004 Upgrade Nagato Kai 008 Upgrade Mutsu Kai
ลำดับที่ 1 นางาโตะ ลำดับที่ 2 มุตสึ - -
ชั้น
ยามาโตะ
Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 ยามาโตะ ลำดับที่ 2 มุซาชิ - -
ชั้น
บิส
มาร์ค
823 Upgrade 3 Bismarck Drei Empty
ลำดับที่ 1 บิสมาร์ค ลำดับที่ 2 เทียร์พิตส์ - -
ชั้น
วิโต
ริโอ้
Nodata Empty Nodata
ลำดับที่ 1 ริโตริโอ้/อิตาเลีย ลำดับที่ 2 วิโตริโอ้ ลำดับที่ 3 โรม่า -


เรือประจัญบานบรรทุกเครื่องบินEdit

ชั้น
ฟุโซ
043 Upgrade 2 Fusou Kai Ni Nodata
ลำดับที่ 1 ฟุโซ ลำดับที่ 2 ยามาชิโระ
ชั้น
อิเสะ
Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 อิเสะ ลำดับที่ 2 ฮิวงะ


เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐานEdit

คละชั้น 718 Upgrade Akagi Kai Nodata Nodata Nodata
อาคากิ คากะ โซริว ฮิริว
ชั้น
โชวคาคุ
Nodata 744 Upgrade Zuikaku Kai
ลำดับที่ 1 โชวคาคุ ลำดับที่ 2 ซุยคาคุ - -
ชั้น
อุน
ริว
Nodata Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 อุนริว ลำดับที่ 2 อามากิ ลำดับที่ 3 คัตสึรากิ -


เรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะEdit

ชั้น
ไทโฮ
750 Upgrade Taihou Kai
ไทโฮ


เรือบรรทุกเครื่องบินเบาEdit

คละชั้น Nodata Nodata Nodata
โฮโช ริวโจ ริวโฮ
ชั้น
โชโฮ
Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 โชโฮ ลำดับที่ 2 ซุยโฮ -
ชั้น
ฮิโย
Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 ฮิโย ลำดับที่ 2 จุนโย -
ชั้น
จิโตเสะ
Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 จิโตเสะ ลำดับที่ 2 จิโยดะ -


เรือลาดตระเวนหนักEdit

ชั้น
ฟุรุ
ทากะ
Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 ฟุรุทากะ ลำดับที่ 2 คาโกะ - -
ชั้น
อาโอ
บะ
Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 อาโอบะ ลำดับที่ 2 คินุกาสะ - -
ชั้น
เมียว
โค
Nodata Nodata Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 เมียวโค ลำดับที่ 2 นาจิ ลำดับที่ 3 อาชิการะ ลำดับที่ 4 ฮากุโระ
ชั้น
ทาคาโอะ
Nodata Nodata Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 ทาคาโอะ ลำดับที่ 2 อาตาโกะ ลำดับที่ 3 มายะ ลำดับที่ 4 โชวไค
ชั้น
แอด
มิล
ลัล
ฮิปเปอร์
Empty Empty Nodata
ลำดับที่ 1
แอดมิลลัล ฮิปเปอร์
ลำดับที่ 2 บลูเซอร์ ลำดับที่ 3
พริ้นซ์ ออยเก้น
-


เรือลาดตระเวนหนักบรรทุกเครื่องบินEdit

ชั้น
โมกา
มิ
Nodata Nodata Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 โมกามิ ลำดับที่ 2 มิคุมะ ลำดับที่ 3 สึซึยะ ลำดับที่ 4 คุมาโนะ
ชั้น
โทเนะ
Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 โทเนะ ลำดับที่ 1 จิคุมะ - -

เรือลาดตระเวนเบาEdit

ชั้น
เทน
ริว
589 Upgrade Tenryuu Kai Nodata
ลำดับที่ 1 เทนริว ลำดับที่ 2 ทัตสึตะ - -
ชั้น
คุมะ
Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 คุมะ ลำดับที่ 2 ทามะ - -
ชั้น
นาการะ
Nodata Nodata Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 นาการะ ลำดับที่ 2 อิสุซุ ลำดับที่ 3 นาโทริ ลำดับที่ 4 ยูระ
651 Upgrade Kinu Kai Nodata
ลำดับที่ 5 คินุ ลำดับที่ 6 อาบุคุมะ - -
ชั้น
เซน
ได
670 Upgrade 2 Sendai Kai Ni 677 Upgrade 2 Jintsuu Kai Ni Nodata
ลำดับที่ 1 เซนได ลำดับที่ 2 จินซึ ลำดับที่ 3 นากะ -
ชั้น
ยูบา
ริ
Nodata
ลำดับที่ 1 ยูบาริ - - -
ชั้น
อากา
โนะ
Nodata Nodata Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 อากาโนะ ลำดับที่ 1 โนชิโระ ลำดับที่ 1 ยาฮากิ ลำดับที่ 1 ซาคาวะ
ชั้น
โอโย
โดะ
Nodata
ลำดับที่ 1 โอโยโดะ - - -


เรือลาดตระเวนติดตอร์ปิโดEdit

ชั้น
คุมะ
Nodata Nodata Nodata
ลำดับที่ 3 คิตาคามิ ลำดับที่ 4 โอย ลำดับที่ 5 คิโสะ


เรือพิฆาตEdit

ชั้น
มุต
สึกิ
Mitsuki Kai ni 04 Kisaragi Kai ni 03.jpg 163 Upgrade Yayoi Kai 168 Upgrade Uzuki Kai
ลำดับที่ 1 มุตสึกิ ลำดับที่ 2 คิซารากิ ลำดับที่ 3 ยาโยย ลำดับที่ 4 อุซึกิ
172 Upgrade Satsuki Kai Empty 176 Upgrade Fumizuki Kai 180 Upgrade Nagatsuki Kai
ลำดับที่ 5 ซัตสึกิ ลำดับที่ 6 มินะสึกิ ลำดับที่ 7 ฟุมิสึกิ ลำดับที่ 8 นางาสึกิ
184 Upgrade Kikuzuki Kai Nodata Nodata Empty
ลำดับที่ 9 คิคุสึกิ ลำดับที่ 10 มิคะสึกิ ลำดับที่ 11 โมจิสึกิ ลำดับที่ 12 ยูสึกิ
ชั้น
ฟุบุ
กิ
Nodata Nodata Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 ฟุบุกิ ลำดับที่ 2 ชิรายูกิ ลำดับที่ 3 ฮัตสึยูกิ ลำดับที่ 4 มิยูกิ
Nodata Empty Empty Empty
ลำดับที่ 5 มุราคุโมะ ลำดับที่ 6 ชิโนโนเมะ ลำดับที่ 7 อุซึกุโมะ ลำดับที่ 8 ชิราคุโมะ
Nodata Empty
ลำดับที่ 9 อิโซนามิ ลำดับที่ 10 อุระนามิ - -
ชั้น
อายา
นามิ
118 Upgrade 2 Ayanami Kai Ni 124 Upgrade Shikinami Kai Empty Empty
ลำดับที่ 1 อายานามิ ลำดับที่ 2 ชิคินามิ ลำดับที่ 3 อาสะกิริ ลำดับที่ 4 ยูกิริ
Empty Empty 128 Upgrade Oboro Kai 132 Upgrade Akebono Kai
ลำดับที่ 5 อามากิริ ลำดับที่ 6 ซากิริ ลำดับที่ 7 โอโบโระ ลำดับที่ 8 อาเคโบโนะ
138 Upgrade Sazanami Kai 145 Upgrade Ushio Kai Ni
ลำดับที่ 9 ซาซานามิ ลำดับที่ 10 อุชิโอะ - -
ชั้น
อาคัตสึกิ
Nodata 200 Upgrade Hibiki Kai 207 Upgrade Ikazuchi Kai Nodata
ลำดับที่ 1 อาคัตสึกิ ลำดับที่ 2 ฮิบิกิ ลำดับที่ 3 อิคาซึจิ ลำดับที่ 4 อินาซึมะ
ชั้น
ฮัตสึ
ฮารุ
Nodata Nodata Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 ฮัตสึฮารุ ลำดับที่ 2 เนโนฮิ ลำดับที่ 3 วาคาบะ ลำดับที่ 4 ฮัตสึชิโมะ
Empty Empty
ลำดับที่ 5 อาริอาเกะ ลำดับที่ 6 ยูกุเระ - -
ชั้น
ชิรา
สึยุ
Nodata Nodata Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 ชิราสึยุ ลำดับที่ 2 ชิกุเระ ลำดับที่ 3 มุราซาเมะ ลำดับที่ 4 ยูดาจิ
Nodata 273 Upgrade Samidare Kai Empty Empty
ลำดับที่ 5 ฮารุซาเมะ ลำดับที่ 6 ซามิดาเระ ลำดับที่ 7 อุมิคาเสะ ลำดับที่ 8 ยามะคาเสะ
Empty Nodata
ลำดับที่ 9 คาวะคาเสะ ลำดับที่ 10 สึซึคาเสะ - -
ชั้น
อาสะ
ชิโอะ
281 Upgrade Asashio Kai Nodata Nodata Nodata
ลำดับที่ 1 อาสะชิโอะ ลำดับที่ 2 โอชิโอะ ลำดับที่ 3 มิจิชิโอะ ลำดับที่ 4 อาราชิโอะ
Empty Nodata Empty Nodata
ลำดับที่ 5 นัตสึกุโมะ ลำดับที่ 6 ยามากุโมะ ลำดับที่ 7 มิเนะกุโมะ ลำดับที่ 8 อาสะกุโมะ
309 Upgrade Arare Kai Nodata
ลำดับที่ 9 อาราเร่ ลำดับที่ 10 คาสุมิ - -
ชั้น
คาเง
โระ
317 Upgrade Kagerou Kai 321 Upgrade Shiranui Kai 325 Upgrade Kuroshio Kai Empty
ลำดับที่ 1 คาเงโระ ลำดับที่ 2 ชิรานุอิ ลำดับที่ 3 คุโระชิโอะ ลำดับที่ 4 โอยาชิโอะ
Empty Empty 333 Upgrade Hatsukaze Kai 329 Upgrade Yukikaze Kai
ลำดับที่ 5 ฮายาชิโอะ ลำดับที่ 6 นัตสึชิโอะ ลำดับที่ 7 ฮัตสึคาเสะ ลำดับที่ 8 ยูกิคาเสะ
337 Upgrade Amatsukaze Kai 343 Upgrade Tokitsukaze Kai 347 Upgrade Urakaze 351 Upgrade Isokaze Kai
ลำดับที่ 9 อามัตสึคาเสะ ลำดับที่ 10 โทคิสึคาเสะ ลำดับที่ 11 อุระคาเสะ ลำดับที่ 12 อิโซคาเสะ
355 Upgrade Hamakaze Kai 361 Upgrade Tanikaze 365 Upgrade Nowaki Empty
ลำดับที่ 13 ฮามะคาเสะ ลำดับที่ 14 ทานิคาเสะ ลำดับที่ 15 โนวากิ ลำดับที่ 16 อาราชิ
Empty 366 Basic Maikaze 373 Upgrade Akigumo Kai
ลำดับที่ 17 ฮากิคาเสะ ลำดับที่ 18 ไมคาเสะ ลำดับที่ 19 อากิกุโมะ -
ชั้น
ยู
กโมะ
Nodata Nodata Empty Nodata
ลำดับที่ 1 ยูกุโมะ ลำดับที่ 2 มากิกุโมะ ลำดับที่ 3 คาซากุโมะ ลำดับที่ 4 นากานามิ
Empty Nodata Empty Empty
ลำดับที่ 5 มากินามิ ลำดับที่ 6 ทาคานามิ ลำดับที่ 7 โอนามิ ลำดับที่ 8 คิโยนามิ
Empty Empty Empty Empty
ลำดับที่ 9 ทามะนามิ ลำดับที่ 10 สึซึนามิ ลำดับที่ 11 ฟุจินามิ ลำดับที่ 12 ฮายานามิ
Empty Empty Empty Nodata
ลำดับที่ 13 ฮามะนามิ ลำดับที่ 14 โอกินามิ ลำดับที่ 15 คิชินามิ ลำดับที่ 16 อาสะชิโมะ
Nodata Empty Nodata
ลำดับที่ 17 ฮายาชิโมะ ลำดับที่ 18 อากิชิโมะ ลำดับที่ 19 คิโยชิโมะ -
ชั้น
อาคิ
สึกิ
Nodata Empty Empty Empty
ลำดับที่ 1 อาคิสึกิ ลำดับที่ 2 เทรุสึกิ ลำดับที่ 3 สึซึสึกิ ลำดับที่ 4 ฮัตซึสึกิ
Empty Empty Empty
ลำดับที่ 5 นิอิสึกิ ลำดับที่ 6 วาคะสึกิ ลำดับที่ 7 ชิโมะสึกิ -
ชั้น
ชิมะ
คาเสะ
Nodata
ลำดับที่ 1 ชิมะคาเสะ - - -
Type
1934
Nodata Empty Nodata Empty
ลำดับที่ 1 Z1
เลเบเลชท์ มาสซ์
ลำดับที่ 2 Z2
กัวร์ ธีเลอร์
ลำดับที่ 3 Z3
แม๊ก ชูลท์ซ
ลำดับที่ 4 Z4
ริชาร์ด ไบเซนท์

เรือดำน้ำEdit

คละ
ชั้น
Nodata Nodata Nodata Nodata
i-168 i-8 i-19 i-58
Nodata Nodata Nodata
i-401 U-511
Ro-500
มารุยุ -

ประเภทอื่นๆEdit

คละ
ชั้น
Nodata Nodata Nodata Nodata
อากิสึมารุ อากิสึชิมะ ไทเง อาคาชิ
Nodata
คาโทริ - -' -
รับข้อมูลจาก "http://th.kanmusu.wikia.com/wiki/Cha01?oldid=4102"