FANDOM


รายชื่อเรือเรียงตามประเภท

  • No Data = ยังไม่ได้จัดทำข้อมูล
  • Empty = ยังไม่มีในเกม

เรือประจัญบานEdit

ชั้น
คอง
โก
013 Upgrade 2 Kongou Kai Ni .jpg Nodata.jpg Nodata.jpg 034 Upgrade 2 Kirishima Kai Ni .jpg
ลำดับที่ 1 คองโก ลำดับที่ 2 ฮิเอย์ ลำดับที่ 3 ฮารุนะ ลำดับที่ 4 คิริชิมะ
ชั้น
นางา
โตะ
004 Upgrade Nagato Kai .jpg 008 Upgrade Mutsu Kai .jpg
ลำดับที่ 1 นางาโตะ ลำดับที่ 2 มุตสึ - -
ชั้น
ยามาโตะ
Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 ยามาโตะ ลำดับที่ 2 มุซาชิ - -
ชั้น
บิส
มาร์ค
823 Upgrade 3 Bismarck Drei .jpg Empty.png
ลำดับที่ 1 บิสมาร์ค ลำดับที่ 2 เทียร์พิตส์ - -
ชั้น
วิโต
ริโอ้
Nodata.jpg Empty.png Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 ริโตริโอ้/อิตาเลีย ลำดับที่ 2 วิโตริโอ้ ลำดับที่ 3 โรม่า -


เรือประจัญบานบรรทุกเครื่องบินEdit

ชั้น
ฟุโซ
043 Upgrade 2 Fusou Kai Ni .jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 ฟุโซ ลำดับที่ 2 ยามาชิโระ
ชั้น
อิเสะ
Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 อิเสะ ลำดับที่ 2 ฮิวงะ


เรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐานEdit

คละชั้น 718 Upgrade Akagi Kai .jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
อาคากิ คากะ โซริว ฮิริว
ชั้น
โชวคาคุ
Nodata.jpg 744 Upgrade Zuikaku Kai .jpg
ลำดับที่ 1 โชวคาคุ ลำดับที่ 2 ซุยคาคุ - -
ชั้น
อุน
ริว
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 อุนริว ลำดับที่ 2 อามากิ ลำดับที่ 3 คัตสึรากิ -


เรือบรรทุกเครื่องบินหุ้มเกราะEdit

ชั้น
ไทโฮ
750 Upgrade Taihou Kai .jpg
ไทโฮ


เรือบรรทุกเครื่องบินเบาEdit

คละชั้น Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
โฮโช ริวโจ ริวโฮ
ชั้น
โชโฮ
Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 โชโฮ ลำดับที่ 2 ซุยโฮ -
ชั้น
ฮิโย
Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 ฮิโย ลำดับที่ 2 จุนโย -
ชั้น
จิโตเสะ
Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 จิโตเสะ ลำดับที่ 2 จิโยดะ -


เรือลาดตระเวนหนักEdit

ชั้น
ฟุรุ
ทากะ
Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 ฟุรุทากะ ลำดับที่ 2 คาโกะ - -
ชั้น
อาโอ
บะ
Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 อาโอบะ ลำดับที่ 2 คินุกาสะ - -
ชั้น
เมียว
โค
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 เมียวโค ลำดับที่ 2 นาจิ ลำดับที่ 3 อาชิการะ ลำดับที่ 4 ฮากุโระ
ชั้น
ทาคาโอะ
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 ทาคาโอะ ลำดับที่ 2 อาตาโกะ ลำดับที่ 3 มายะ ลำดับที่ 4 โชวไค
ชั้น
แอด
มิล
ลัล
ฮิปเปอร์
Empty.png Empty.png Nodata.jpg
ลำดับที่ 1
แอดมิลลัล ฮิปเปอร์
ลำดับที่ 2 บลูเซอร์ ลำดับที่ 3
พริ้นซ์ ออยเก้น
-


เรือลาดตระเวนหนักบรรทุกเครื่องบินEdit

ชั้น
โมกา
มิ
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 โมกามิ ลำดับที่ 2 มิคุมะ ลำดับที่ 3 สึซึยะ ลำดับที่ 4 คุมาโนะ
ชั้น
โทเนะ
Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 โทเนะ ลำดับที่ 1 จิคุมะ - -

เรือลาดตระเวนเบาEdit

ชั้น
เทน
ริว
589 Upgrade Tenryuu Kai .jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 เทนริว ลำดับที่ 2 ทัตสึตะ - -
ชั้น
คุมะ
Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 คุมะ ลำดับที่ 2 ทามะ - -
ชั้น
นาการะ
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 นาการะ ลำดับที่ 2 อิสุซุ ลำดับที่ 3 นาโทริ ลำดับที่ 4 ยูระ
651 Upgrade Kinu Kai .jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 5 คินุ ลำดับที่ 6 อาบุคุมะ - -
ชั้น
เซน
ได
670 Upgrade 2 Sendai Kai Ni .jpg 677 Upgrade 2 Jintsuu Kai Ni .jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 เซนได ลำดับที่ 2 จินซึ ลำดับที่ 3 นากะ -
ชั้น
ยูบา
ริ
Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 ยูบาริ - - -
ชั้น
อากา
โนะ
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 อากาโนะ ลำดับที่ 1 โนชิโระ ลำดับที่ 1 ยาฮากิ ลำดับที่ 1 ซาคาวะ
ชั้น
โอโย
โดะ
Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 โอโยโดะ - - -


เรือลาดตระเวนติดตอร์ปิโดEdit

ชั้น
คุมะ
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 3 คิตาคามิ ลำดับที่ 4 โอย ลำดับที่ 5 คิโสะ


เรือพิฆาตEdit

ชั้น
มุต
สึกิ
Mitsuki Kai ni 04.jpg Kisaragi Kai ni 03.jpg.jpg 163 Upgrade Yayoi Kai .jpg 168 Upgrade Uzuki Kai .jpg
ลำดับที่ 1 มุตสึกิ ลำดับที่ 2 คิซารากิ ลำดับที่ 3 ยาโยย ลำดับที่ 4 อุซึกิ
172 Upgrade Satsuki Kai .jpg Empty.png 176 Upgrade Fumizuki Kai .jpg 180 Upgrade Nagatsuki Kai .jpg
ลำดับที่ 5 ซัตสึกิ ลำดับที่ 6 มินะสึกิ ลำดับที่ 7 ฟุมิสึกิ ลำดับที่ 8 นางาสึกิ
184 Upgrade Kikuzuki Kai .jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Empty.png
ลำดับที่ 9 คิคุสึกิ ลำดับที่ 10 มิคะสึกิ ลำดับที่ 11 โมจิสึกิ ลำดับที่ 12 ยูสึกิ
ชั้น
ฟุบุ
กิ
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 ฟุบุกิ ลำดับที่ 2 ชิรายูกิ ลำดับที่ 3 ฮัตสึยูกิ ลำดับที่ 4 มิยูกิ
Nodata.jpg Empty.png Empty.png Empty.png
ลำดับที่ 5 มุราคุโมะ ลำดับที่ 6 ชิโนโนเมะ ลำดับที่ 7 อุซึกุโมะ ลำดับที่ 8 ชิราคุโมะ
Nodata.jpg Empty.png
ลำดับที่ 9 อิโซนามิ ลำดับที่ 10 อุระนามิ - -
ชั้น
อายา
นามิ
118 Upgrade 2 Ayanami Kai Ni .jpg 124 Upgrade Shikinami Kai .jpg Empty.png Empty.png
ลำดับที่ 1 อายานามิ ลำดับที่ 2 ชิคินามิ ลำดับที่ 3 อาสะกิริ ลำดับที่ 4 ยูกิริ
Empty.png Empty.png 128 Upgrade Oboro Kai .jpg 132 Upgrade Akebono Kai .jpg
ลำดับที่ 5 อามากิริ ลำดับที่ 6 ซากิริ ลำดับที่ 7 โอโบโระ ลำดับที่ 8 อาเคโบโนะ
138 Upgrade Sazanami Kai .jpg 145 Upgrade Ushio Kai Ni .jpg
ลำดับที่ 9 ซาซานามิ ลำดับที่ 10 อุชิโอะ - -
ชั้น
อาคัตสึกิ
Nodata.jpg 200 Upgrade Hibiki Kai .jpg 207 Upgrade Ikazuchi Kai .jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 อาคัตสึกิ ลำดับที่ 2 ฮิบิกิ ลำดับที่ 3 อิคาซึจิ ลำดับที่ 4 อินาซึมะ
ชั้น
ฮัตสึ
ฮารุ
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 ฮัตสึฮารุ ลำดับที่ 2 เนโนฮิ ลำดับที่ 3 วาคาบะ ลำดับที่ 4 ฮัตสึชิโมะ
Empty.png Empty.png
ลำดับที่ 5 อาริอาเกะ ลำดับที่ 6 ยูกุเระ - -
ชั้น
ชิรา
สึยุ
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 ชิราสึยุ ลำดับที่ 2 ชิกุเระ ลำดับที่ 3 มุราซาเมะ ลำดับที่ 4 ยูดาจิ
Nodata.jpg 273 Upgrade Samidare Kai .jpg Empty.png Empty.png
ลำดับที่ 5 ฮารุซาเมะ ลำดับที่ 6 ซามิดาเระ ลำดับที่ 7 อุมิคาเสะ ลำดับที่ 8 ยามะคาเสะ
Empty.png Nodata.jpg
ลำดับที่ 9 คาวะคาเสะ ลำดับที่ 10 สึซึคาเสะ - -
ชั้น
อาสะ
ชิโอะ
281 Upgrade Asashio Kai .jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 อาสะชิโอะ ลำดับที่ 2 โอชิโอะ ลำดับที่ 3 มิจิชิโอะ ลำดับที่ 4 อาราชิโอะ
Empty.png Nodata.jpg Empty.png Nodata.jpg
ลำดับที่ 5 นัตสึกุโมะ ลำดับที่ 6 ยามากุโมะ ลำดับที่ 7 มิเนะกุโมะ ลำดับที่ 8 อาสะกุโมะ
309 Upgrade Arare Kai .jpg Nodata.jpg
ลำดับที่ 9 อาราเร่ ลำดับที่ 10 คาสุมิ - -
ชั้น
คาเง
โระ
317 Upgrade Kagerou Kai .jpg 321 Upgrade Shiranui Kai .jpg 325 Upgrade Kuroshio Kai .jpg Empty.png
ลำดับที่ 1 คาเงโระ ลำดับที่ 2 ชิรานุอิ ลำดับที่ 3 คุโระชิโอะ ลำดับที่ 4 โอยาชิโอะ
Empty.png Empty.png 333 Upgrade Hatsukaze Kai .jpg 329 Upgrade Yukikaze Kai .jpg
ลำดับที่ 5 ฮายาชิโอะ ลำดับที่ 6 นัตสึชิโอะ ลำดับที่ 7 ฮัตสึคาเสะ ลำดับที่ 8 ยูกิคาเสะ
337 Upgrade Amatsukaze Kai .jpg 343 Upgrade Tokitsukaze Kai .jpg 347 Upgrade Urakaze .jpg 351 Upgrade Isokaze Kai .jpg
ลำดับที่ 9 อามัตสึคาเสะ ลำดับที่ 10 โทคิสึคาเสะ ลำดับที่ 11 อุระคาเสะ ลำดับที่ 12 อิโซคาเสะ
355 Upgrade Hamakaze Kai .jpg 361 Upgrade Tanikaze .jpg 365 Upgrade Nowaki .jpg Empty.png
ลำดับที่ 13 ฮามะคาเสะ ลำดับที่ 14 ทานิคาเสะ ลำดับที่ 15 โนวากิ ลำดับที่ 16 อาราชิ
Empty.png 366 Basic Maikaze .jpg 373 Upgrade Akigumo Kai .jpg
ลำดับที่ 17 ฮากิคาเสะ ลำดับที่ 18 ไมคาเสะ ลำดับที่ 19 อากิกุโมะ -
ชั้น
ยู
กโมะ
Nodata.jpg Nodata.jpg Empty.png Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 ยูกุโมะ ลำดับที่ 2 มากิกุโมะ ลำดับที่ 3 คาซากุโมะ ลำดับที่ 4 นากานามิ
Empty.png Nodata.jpg Empty.png Empty.png
ลำดับที่ 5 มากินามิ ลำดับที่ 6 ทาคานามิ ลำดับที่ 7 โอนามิ ลำดับที่ 8 คิโยนามิ
Empty.png Empty.png Empty.png Empty.png
ลำดับที่ 9 ทามะนามิ ลำดับที่ 10 สึซึนามิ ลำดับที่ 11 ฟุจินามิ ลำดับที่ 12 ฮายานามิ
Empty.png Empty.png Empty.png Nodata.jpg
ลำดับที่ 13 ฮามะนามิ ลำดับที่ 14 โอกินามิ ลำดับที่ 15 คิชินามิ ลำดับที่ 16 อาสะชิโมะ
Nodata.jpg Empty.png Nodata.jpg
ลำดับที่ 17 ฮายาชิโมะ ลำดับที่ 18 อากิชิโมะ ลำดับที่ 19 คิโยชิโมะ -
ชั้น
อาคิ
สึกิ
Nodata.jpg Empty.png Empty.png Empty.png
ลำดับที่ 1 อาคิสึกิ ลำดับที่ 2 เทรุสึกิ ลำดับที่ 3 สึซึสึกิ ลำดับที่ 4 ฮัตซึสึกิ
Empty.png Empty.png Empty.png
ลำดับที่ 5 นิอิสึกิ ลำดับที่ 6 วาคะสึกิ ลำดับที่ 7 ชิโมะสึกิ -
ชั้น
ชิมะ
คาเสะ
Nodata.jpg
ลำดับที่ 1 ชิมะคาเสะ - - -
Type
1934
Nodata.jpg Empty.png Nodata.jpg Empty.png
ลำดับที่ 1 Z1
เลเบเลชท์ มาสซ์
ลำดับที่ 2 Z2
กัวร์ ธีเลอร์
ลำดับที่ 3 Z3
แม๊ก ชูลท์ซ
ลำดับที่ 4 Z4
ริชาร์ด ไบเซนท์

เรือดำน้ำEdit

คละ
ชั้น
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
i-168 i-8 i-19 i-58
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
i-401 U-511
Ro-500
มารุยุ -

ประเภทอื่นๆEdit

คละ
ชั้น
Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg Nodata.jpg
อากิสึมารุ อากิสึชิมะ ไทเง อาคาชิ
Nodata.jpg
คาโทริ - -' -
รับข้อมูลจาก "http://th.kanmusu.wikia.com/wiki/Cha01?oldid=4102"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki